Sprinklers

De Agro-sprinkler is een sprinklerinstallatie welke past in gesloten stallen en dierverblijven.
De Agro-sprinkler detecteert, controleert en bestrijdt een beginnende brand. Brand en brandschade is iets wat niemand wil. De gevolgen van brand zijn vaak niet te overzien en erg ingrijpend. Brand kan gevaarlijk zijn voor mens en dier welke aanwezig zijn in het gebouw. De gevolgen van brand resulteren vaak in levensgevaarlijke situaties voor mensen maar kunnen ook veel dieren leed geven, milieuschade veroorzaken en grote financiële gevolgen hebben.

Door middel van het gebruik van de Agro-sprinkler kan DaP Systems stallen en ruimtes beveiligen
zodat een beginnende brand word gedetecteerd en direct bij het begin al onder controle wordt gehouden en de brand wordt gemeld. Hierdoor hebben aanwezige personen de kans om op tijd de stal te verlaten en wordt de brand al gecontroleerd vanaf het eerste moment van melding. Dit geeft meer tijd om de situatie in te schatten en passend te handelen naar de ontstaande situatie.

Wat doet de Agro-sprinkler:
De Agro-sprinkler is een sprinkler die bij een tempratuur van 57°C opent. Een beginnende brand ontwikkeld tempratuur, deze warmte stijgt op naar het plafond en zal zich hier verzamelen. Als deze warmte in contact komt met de Agro-sprinkler zal in deze sprinkler bij 57°C een speciaal ontwikkeld buisje knappen en de sprinkler activeren, hierdoor zal er een paraplu van water over de warmtebron verspreid worden en de tempratuur in de bron wegnemen. Gelijk tijdig zal het verdampende water/stoom de plek van zuurstof in nemen rondom de brandhaard waardoor de brand onder controle wordt gehouden. Een groot voordeel van dit systeem is dat enkel de sprinkler die dicht bij de brandhaard is gemonteerd wordt geactiveerd waardoor waterschade beperkt wordt tot het gebied waar de brandhaard is en dus niet het hele gebouw of stal.

Wat is de Agro Sprinkler:
De Agro sprinklerinstallatie is een gesloten circuit van buizen waarin op een vaste afstand Sprinklers worden gemonteerd. Doordat we met de Agro-sprinkler een maximaal bereik van 6,2m2 handteren zal er dus aan het plafond een grid van buizen worden gemonteerd met op maximaal 2,5m hart op hart een Agro-sprinkler.  De Agro-sprinkler wordt uitgevoerd naar de richtlijnen van het Diom Veestallen van de firma Bam en wordt gemonteerd met uitsluitend materialen met het VDS-keur en de montagerichtlijnen van het VDS-keur. Het circuit en bevestiging kan naar keuze uitgevoerd worden in hoogwaardige verzinkte of RVS materialen. De Agro-sprinkler is zo ontwikkeld dat hij bij een bepaalde tempratuur opent en start met het controleren van de brandhaard. Ook zal het Agro-sprinkler circuit melding maken dat er een Agro-sprinkler is geactiveerd. Dit houdt in dat brand bestreden wordt met de Agro-sprinkler en dat er gelijktijdig een melding komt die aan de alarmcentrale gekoppeld kan worden. Deze koppeling kan de beheerder of brandweer waarschuwen en gekoppeld worden aan de ventilatie computer.

Betaalbare installatie:
Door de verdeling in het sprinklercircuit van de Agro-sprinkler en zijn dekking van 6,2m2 zal de sprinkler al reageren op een beginnende brand/stalbrand. Deze brand zal onder controle gehouden worden met eerst 1 sprinkler maar als de beginnende brand zich uitbreid is ons uitgang punt dat er maximaal 6 Agro-sprinklers geactiveerd kunnen worden. Door het ontwerp van de Agro-sprinkler en het gehele circuit kunnen we de installatie in de meeste gevallen aansluiten op de aanwezige waterleiding, Hierdoor zijn er dus geen dure en grote water buffers nodig en geen dure pompinstallaties nodig zoals we terug vinden in de winkels, magazijnen en industrie waar hogedruk installaties worden toegepast. Door dit slimme systeem en vakkennis van stallen en montage van leiding systemen in de agrarische sector kunnen we een betrouwbaar en betaalbaar systeem aanbieden waar wij, maar ook diverse verzekeraars achterstaan.

Keurmerk en certificering:

De gehele Agro Sprinkler installatie word aangelegd volgens het DIOM veestallen opgesteld door BAM bouw en Techniek. Alle materialen zoals de Agro Sprinkler, leidingen, koppelingen en beugels zijn voorzien van het VDS keurmerk.